اجزای نظام حاکمیت فناوری اطلاعات براساس COBIT 2019

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019

COBIT چارچوبی برای مدیریت اطلاعات و فناوری است که محدوده تحت پوشش آن کل سازمان است. حاکمیت فناوری و اطلاعات یعنی تمام فناوری  و سیستم های اطلاعاتی که سازمان برای دستیابی به اهداف خود طراحی و پیاده سازی نموده است به عبارت دیگر فناوری و اطلاعات یک سازمان، محدود به بخش  فناوری اطلاعات سازمان نیست بلکه قطعاً تمام سازمان ر ا در بر می گیر د.

چارچوب COBIT تمایز روشنی بین حاکمیت و مدیریت ایجاد می کند. این دو حوزه شامل فعالیت های مختلفی هستند، به ساختارهای مختلف سازمانی نیاز دارند و اهداف مختلفی را برآورده می سازند.

 • حاکمیت تضمین می كند كه:
 • نیازها، شرایط و انتظارات ذینفعان برای تعیین اهداف سازمانی توافق شده ارزیابی می شود.
 • مسیر حرکت سازمان و ارکان جهت ساز آن از طریق اولویت بندی و تصمیم گیری تعیین می شود.
 • میزان دستیابی به عملکرد و انطباق با اهداف توافق شده کنترل و ارزیابی می شود.

 

برای تحقق اهداف حاکمیت فناوری و اطلاعات، هر شرکت نیاز به ایجاد، یک سیستم حاکمیتی دارد که از تعدادی مؤلفه ساخته شده است. مؤلفه ها عواملی هستند که به صورت جداگانه و جمعی در عملکرد خوب سیستم حاکمیتی ایفای نقش می کنند. مؤلفه ها با یکدیگر در تعامل هستند و در نتیجه یک سیستم حاکمیتی جامع برای فناوری و اطلاعات ایجاد می شود. مولفه ها می توانند از انواع مختلفی باشند. آشناترین آنها فرایندها هستند. مؤلفه های یک سیستم حاکمیتی همچنین شامل ساختارهای سازمان، سیاست ها و روندها، اقلام اطلاعاتی، فرهنگ و رفتار، مهارتها، خدمات، زیرساختها و برنامه های کاربردی است.

 • فرآیندها مجموعه ای از فعالیت ها را برای دستیابی به اهداف خاص شامل می­شود.
 • ساختارهای سازمانی نهادهای مهم تصمیم گیری و اقدام در یک شرکت هستند.
 • اصول، سیاستها و چارچوبها رفتارهای مطلوب را به عنوان راهنمایی عملی برای مدیریت روزانه تبیین می کنند.
 • اطلاعات در هر سازمان گسترده است و شامل کلیه اطلاعاتی است که توسط شرکت تولید و استفاده می شود. COBIT بر روی اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد مؤثر سیستم حاکمیت شرکت متمرکز شده است.
 • فرهنگ، اخلاق و رفتار افراد و بنگاه های اقتصادی که اغلب به عنوان عواملی در موفقیت فعالیت های مدیریتی دست کم گرفته می شوند.
 • برای تصمیم گیری های خوب، اجرای اقدامات اصلاحی و انجام موفقیت آمیز همه فعالیت ها، به مهارت لازم است.
 • خدمات، زیرساخت ها و برنامه های کاربردی شامل زیرساخت ها، فناوری ها و برنامه های کاربردی هستند.

 

\"\"

مولفه ها می توانند عمومی (Generic) باشند یا می توانند متغیری (Variant) از یک مولفه عمومی باشند:

 • اجزای عمومی در هر شرایطی کاربرد دارند. با این حال که آنها از نظر ماهیت عمومی هستند، قبل از اجرای عملی نیاز به شخصی سازی هستند.
 • متغیرها مبتنی بر مؤلفه های عمومی هستند اما برای یک هدف یا زمینه خاص (به عنوان مثال، برای امنیت اطلاعات ، DevOps ، یک آیین نامه خاص) مناسب سازی شده اند. همچین ممکن است بخشی از یک حوزه تمرکز (Focus Area) باشند . تعداد حوزه های تمرکز می توانند به صورت منطقی بی نهایت باشند. حوزه های تمرکز، زمینه های کاربرد فناوری مانند Big Data یا DevOps هستند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top