حسابرسی فناوری اطلاعات

علائم تقلب مدیریت

مدیریت از توانایی منحصر به فرد در ارتکاب تقلب برخوردار است زیرا غالباً در موقعیتی است که می تواند در سوابق حسابداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دستکاری کرده و اطلاعات مالی متقلبانه ای را ارائه دهد.  گزارشهای مالی متقلبانه عمدتا ناشی از نادیده گرفتن کنترل های داخلی توسط مدیریت است که در اغلب موارد توجیه آن افزایش سرعت و کارایی انجام کارها است. طی تقلب مدیریت به صورت آگاهانه صورتهای مالی دستکاری شده و این امر می تواند به سهامداران و سرمایه گذاران آسیب برساند.

تقلب مدیریت زمانی اتفاق می افتد که مدیران ارشد ، به دلیل قدرت، کنترل های داخلی را دور می زنند. عمده ترین علائم تقلب مدیریت ، کاهش  عمدی ارزش زیان ها و بدهی ها و افزایش ارزش دارایی ها یا سود است. به عنوان مثال:

 • سود را می توان با زیادنمایی درآمدها یا کم نمایی هزینه ها دستکاری کرد.
 • درآمد را می توان با ثبت فروش های ساختگی، ثبت فروش های غیرمجاز، ثبت حق العملکاری به عنوان فروش یا ثبت انتقال بین انبار به عنوان فروش، افزایش داد.
 • هزینه ها با انتقال آنها به دوره حسابداری بعدی یا در نظر نگرفتن آنها در دوره فعلی کاهش می یابند. همچنین با زیادنمایی موجودی مواد، موجودی کالای در جریان ساخت یا محصول ساخته شده و یا کم نمایی هزینه های خریداری مواد، اتفاق می افتد.

تقریباً در اغلب موارد در تقلب مدیریت ، علائم (پرچم های قرمز) تقلب مدتی قبل از شناسایی یا افشا توسط شخص ثالث وجود داشده و قابل مشاهده هستند. برخی از این علائم شامل موارد زیر است:

 • درک اینکه که این شرکت با مشکلات مالی، مانند کمبود مکرر گردش پول، کاهش فروش و سود و از دست دادن سهم بازار مواجه است.
 • نشانه های بی کفایتی مدیریت، مانند برنامه ریزی ضعیف، سازماندهی، ارتباطات و کنترل ها، انگیزه و تفویض اختیار ضعیف، سردرگمی در مورد ماموریت، اهداف و استراتژی های شرکت، جهل مدیریتی در خصوص شرایط موجود در صنعت و اقتصاد
 • مدیریت خودکامه، کم اعتماد به نفس کارمندان، فرصت های ضعیف ارتقاء ، گردش زیاد کارمندان و اخلاق تجاری ضعیف تعریف شده

 

برخی از  علایم خطر (پرچم های قرمز) مربوط به حسابداری عبارتند از:

 • جریان نقدی در حال کاهش است.
 • فروش و درآمد کم می شود.
 • بدهی و مطالبات در حال افزایش است.
 • واگذاری غیرمعمول چک ها
 • موجودی و هزینه فروش در حال افزایش است.
 • اقلام درآمدی و هزینه ای مرتباً طبقه بندی می شوند.
 • مغایرت اقلام معلق رفع نشده یا رفع مغایرت آنها به انتهای دوره موکول می شود.
 • اقلام معلق بدون شرح ثبت می شوند.
 • قلم زدن حساب های دریافتنی در حال افزایش است.
 • اسناد حسابداری در انتهای دوره به شدت تغییر می یابند.
 • چک های پرداخت نشده قدیمی زیادی وجود دارند.
 • شکایات زیادی توسط مشتری ارائه شده است.

 

در برنامه ریزی و انجام روش های موجودی ، حسابرسان باید آگاه باشند که روش های گزارش شده از سوء استفاده نادرست موجودی شامل موارد زیر است:

 • کالایی که وجود ندارند به عنوان موجودی ثبت شده است.
 • کالاهایی که فروخته شده اند به عنوان موجودی ثبت شده اند.
 • کالا از یک انبار به انبار دیگر منتقل شده و به عنوان موجودی در هر دو مکان ثبت می شود.
 • کالای ضایعات برای مشاهده موجودی فیزیکی و انبارگردانی، جایگزین موجودی اصلی شده اند.
 • صورتحساب ها و اسناد حسابداری جعلی هستند.
 • هزینه های موجودی بیش نمایی شده اند.

نظر دهید