روندهای کلیدی حسابرسی در سال 2018

شرکت Caseware Analytics پیمایشی را برای شناسایی روندهای کلیدی حسابرسی در سال 2018 میلادی انجام د اده است. شرکت کنندگان در این پیمایش 800 نفر ار مدیران و کارشناسان حسابرسی از تمام نقاط جهان بوده اند. مهمترین نکات مورد تاکید این افراد طی پیمایش به شرح زیر بوده است:
• بر امنیت اطلاعات و کنترل های عمومی فناوری اطلاعات تاکید بیشتر خواهد شد.
• تیم حسابداری سازمان ها از لحاظ اندازه بزرگتر می شود.
• تاکید بیشتری بر استفاده از قابلیت های تحلیل و مصورسازی داده ها صورت خواهد گرفت.
• نقش نیروهای فناوری اطلاعات به عنوان یک عضو کلیدی تیم حسابرسی پررنگ تر خواهد شد.
• انتظار می رود با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات، حوزه رسیدگی های حسابرسان افزایش یافته و محدوده گسترده تری را پوشش دهند.

در این پیمایش مشخص شد که تنها 13 درصد از شرکت ها حسابرسی و پایش مستمر (Continues Auditing and Monitoring) را اجرایی کرده اند. 16 درصد نیز حسابرسی مستمر را به تنهایی پیاده کرده اند. 43 درصد از شرکت ها نیز به صورت موقتی و غیرمنظم از قابلیت های تحلیل داده در امور حسابرسی استفاده می کنند.

33 درصد از شرکت کنندگان در پیمایش اذغان نموده اند که به کارگیری نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات در تیم ضروری است. 34 درصد اعتقاد دارند که وجود نیروی انسانی فناوری اطلاعات بسیار مهم است. 33 درصد نیز بر این باور هستند که ضرورت کلیدی برای بکارگیری نیروی متخصص فناوری وجود ندارد.

شرکت کنندگان در پیمایش نیز در خصوص مهمترین مهارت های مورد نیاز حسابرسان چنین اعلام نظر نموده اند:
• ارتباطات، 33 درصد
• مهارت های فنی، 17 درصد
• تفکر نقادانه، 16 درصد
• توجه به جزییات، 16 درصد
• حل مساله، 11 درصد
• مدیریت زمان، 7 درصد
• سازماندهی، 6 درصد
• رهبری، 4 درصد

 

\"\"

چه مهارتهایی مورد نیاز حسابرسان است؟

 

مهمترین مهارت های فناوری برای حسابرسان داخلی نیز از دیدگاه این مشارکت کنندگان در پیمایش عبارتند از:
• داده کاوی وتحلیل داده از جمله تحلیل داده های عظیم (Big Data Analytics)، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین
• توانایی فهم و درک داده ها
• توانایی استخراج داده ها از سیستم ها و شیوه های بهره برداری از آنها
• توانایی به کارگیری توابع اصلی در ابزارهایی مانند Excel
• توانایی پاسخگویی به سوالات و مسایل حسابرسی با استفاده از تحلیل داده

 

همچنین این افراد اذعان نموده اند که مهمترین دستاوردهای تحلیل داده برای حسابرسی عبارت است از:
• افزایش دامنه و محدوده رسیدگی ها
• دستیابی به بینش بیشتر در حوزه های مورد رسیدگی
• شناسایی تقلب
• کاهش هزینه های حسابرسی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top