ریسک پروژه های نرم افزاری، ریسک آزمون

نرم افزار به مثابه یک محصول باید دارای کارکردها و ویژگی های مشخصی باشد. در مراحل مختلف طراحی، پیاده سازی و استقرار نرم افزار به منظور ارزیابی کارکرد صحیح و بدون عیب آن مجموعه ای از آزمون ها طراحی و پیاده سازی می شوند. اجرای موثر آزمون ها در عملکرد مطلوب نرم افزار نقش کلیدی بر عهده دارد. بدون وجود آزمون های دقیق و مستمر نمی توان نسبت به کیفیت محصول تولید شده اطمینان حاصل نمود. همین امر باعث می شود تا احتمال ایجاد خطا و عملکرد ناقص در نرم افزار افزایش یافته و سایر ریسک ها از جمله ریسک در دسترس بودن، ریسک قابلیت اطمینان و ریسک یکپارچگی نیز افزایش یابد. با توجه به اینکه آزمون نرم افزار خود فرآیند پیچیده و دشواری است، ریسک آزمون نرم افزار نیز باید در فرآیند مدیریت پروژه های نرم افزاری مورد توجه قرار گیرد.

آزمون نرم افزار در دو بخش کلیدی صحت سنجی و اعتبارسنجی قابل بررسی است. صحت سنجی به معنای کارکرد صحیح و بدون عیب نرم افزار است. نرم افزاری که از آزمون صحت سنجی با موفقیت خارج می شود، کارکرد بدون عیبی داشته و می تواند قابلیت های مورد نیاز کاربران را بدون وجود خطا ارائه دهد. اعتبارسنجی به معنای تطابق کارکردها با نیازمندی های کاربران و کسب و کار است. براین اساس ممکن است یک کارکرد صحیح باشد، لیکن به دلیل اینکه نیازمندی های کاربران را پوشش نمی دهد، معتبر نباشد. ریسک آزمون ممکن است مربوط به هر دوی این موضوعات باشد.

صحت سنجی و اعتبارسنجی نرم افزار طی آزمون های زیر در مراحل مختلف تولید و استقرار نرم افزار صورت می گیرد:

آزمون واحد: طی این آزمون، کارکرد کد تولید شده مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود تا عیوب موجود رفع شده و نرم افزار عاری از عیب شود. آزمون واحد به ازای تک تک مولفه ها و ماژول های نرم افزار صورت می گیرد. در صورتی که این آزمون به درستی انجام نشود، عیوب نرم افزار پنهان مانده و در مراحلی که کاربر از آن استفاده می کند با مشکل روبرو می شود.

آزمون یکپارچگی: یکپارچگی مربوط به متصل نمودن مولفه ها و ماژول های تولید شده است. در یکپارچگی نرم افزار، ارتباط بین ماژول ها به نحوی برقرار می شود تا کارکردهای مورد نیاز تامین شود. آزمون یکپارچگی تضمین می کند که ماژول های نرم افزاری به صورت مطلوب با یکدیگر در تعامل بوده و کار می کنند. آزمون یکپارچگی نیز می تواند در زمره ریسک آزمون باشد.

آزمون پذیرش: پس از تولید مولفه ها و یکپارچگی آنها و نهایی نمودن رابط کاربری، نوبت به آزمون پذیرش می شود. در این آزمون، نرم افزار از دیدگاه کاربر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این وضعیت سناریوهای مختلف مورد نظر کاربر اجرا شده تا از عملکرد مطلوب نرم افزار و انطباق آن با نیازمندی ها اطمینان حاصل شود. آزمون پذیرش بیشتر با اعتبارسنجی نرم افزار در ارتباط است. ریسک این آزمون زمانی رخ می دهد که نیازمندی های کاربران به درستی پیاده سازی نشده و یا با نقص همراه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top