همراستایی اهداف فناوری اطلاعات و اهداف سازمان در کوبیت 2019

حسابرسی فناوری اطلاعات براساس چارچوب COBIT 2019

کوبیت 2019

کوبیت 2019 شامل 40 اهداف حاکمیتی و مدیریتی است که در پنج حوزه تنظیم شده است:

 • حوزه حاکمیتی (راهبری)

  • ارزیابی، هدایت و نظارت (Evaluate, Direct and Monitor (EDM))

 

 • حوزه های مدیریتی

  • همراستایی، برنامه ریزی و سازماندهی (Align, Plan and Organize (APO))
  • ساخت، اکتساب و پیاده سازی (Build, Acquire and Implement (BAI))
  • ارائه، خدمت و پشتیبانی  (Deliver, Service and Support (DSS))
  • نظارت، ارزیابی و بررسی  (Monitor, Evaluate and Assess (MEA))

 

به ازای هریک از اهداف 40 گانه کوبیت 2019 مجموعه اطلاعات زیر ارائه شده است:
 • حوزه ای که هدف در آن قرار گرفته است اهم از حوزه های حاکمیتی و مدیریتی
 • منطقه تمرکز (Focus area)
 • نام هدف
 • شرح
 • بیانیه هدف

13 هدف همراستایی

هر هدف حاکمیتی یا مدیریتی کوبیت 2019 زمینه تحقق اهداف بالاتر در سطح سازمان را فراهم می کند. به عبارت دیگر همراستایی بین اهداف نظام حاکمیتی فناوری اطلاعات و اهداف سازمان وجود دارد. ارتباط بین اهداف حاکمیتی و مدیریتی با اهداف سازمان، از طریق اهداف همراستایی (Alignment Goals) انجام می شود. در چارچوب کوبیت 2019، 13 هدف همراستایی به شرح زیر تعریف شده اند:

 • AG01: تطبیق فناوری و اطلاعات با قوانین و مقررات و پشتیبانی از تطبیق کسب و کار با قوانین و مقررات خارجی
 • AG02: مدیریت ریسک های مرتبط با فناوری و اطلاعات
 • AG03: تحقق مزایای حاصل از سرمایه گذاری های فناوری و اطلاعات و سبد خدمات
 • AG04: کیفیت اطلاعات مالی مربوط به فناوری
 • AG05: ارائه خدمات فناوری و اطلاعات مطابق با نیازمندی های کسب و کار
 • AG06: چابکی برای تبدیل نیازهای کسب و کار به راه حل های عملیاتی
 • AG07: امنیت اطلاعات ، زیرساخت­ های پردازشی و برنامه ها و حریم خصوصی
 • AG08: توانمندسازی و پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار با ادغام برنامه ها و فناوری
 • AG09: اجرای برنامه ها به موقع براساس بودجه و شرایط مورد انتظار و استانداردهای کیفیت
 • AG10: کیفیت اطلاعات مدیریت فناوری و اطلاعات
 • AG11: تطبیق فناوری و اطلاعات با سیاست های داخلی
 • AG12: کارکنان شایسته و با انگیزه با درک متقابل فناوری و تجارت
 • AG13: دانش، تخصص و ابتکار عمل برای نوآوری در کسب و کار

اهداف سازمانی (Enterprise Goals)

هدف های سازمانی (Enterprise Goals) کوبیت 2019 نیز پیوند اصلی با اهداف همراستایی دارند. اهداف سازمانی در چارچوب کوبیت 2019 عبارتند از:

 • EG01: سبدی از محصولات و خدمات رقابتی
 • EG02: ریسک های کسب و کار مدیریت شده
 • EG03: تطبیق با قوانین و مقررات خارجی
 • EG04: کیفیت اطلاعات مالی
 • EG05: فرهنگ خدمات مشتری گرا
 • EG06: استمرار و در دسترس بودن خدمات کسب و کار
 • EG07: کیفیت اطلاعات مدیریت
 • EG08: بهینه سازی عملکرد فرآیند های کسب و کار
 • EG09: بهینه سازی هزینه های فرآیند های کسب و کار
 • EG10: مهارت، انگیزه و بهره وری در کارکنان
 • EG11: تطبیق با سیاست های داخلی
 • EG12: برنامه های تحول دیجیتال مدیریت شده
 • EG13: نوآوری محصول و کسب و کار

 

 

ارتباط بین اهداف سازمانی با اهداف همراستایی در جدول زیر نشان داده شده است. در صورتی که ارتباط قوی و اصلی باشد عبارت P  به معنای Primary و در صورتی که ارتباط ضعیف باشد عبارت S به معنای Secondary در جدول مشخص است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top