چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی توسط حسابرس داخلی

ارزیابی حاکمیت شرکتی یکی از وظایف حسابرسان داخلی است. براساس استاندارد IPPF حسابرسان داخلی موظف به ارزیابی حاکمیت شرکتی هستند. در ادامه اهداف کنترلی اصلی، ریسک ها و کنترل های مرتبط با هر ریسک در خصوص حاکمیت شرکتی ارائه شده است.

 

هدف کنترلی: انجام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره به طور کامل، دقیق و به موقع

 

ریسک های مرتبط

 • اعضای هیات مدیره سازمان دانش و تجربه لازم در خصوص صنعت، موضوعات فنی، فناوری اطلاعات یا سایر حوزه های مورد نیاز را ندارند.
 • اعضا نقش یا مسئولیت های هیات مدیره را درک نمی کنند.
 • اعضای هیات مدیره درانجام وظایف و مسوولیت های خود موفق نیستند.

 

کنترل های مرتبط

 • تعداد کافی از اعضای مستقل بیرونی براساس الزامات سازمان و قوانین موجود، در هیئت مدیره وجود دارد.
 • تعداد کافی از اعضای دارای تخصص های لازم برای هیئت مدیره با معیارهای مشخص در هیات مدیره وجود دارند.
 • روش هایی برای اطمینان از ترکیب صحیح تخصص، مهارت ها و تنوع در هیئت مدیره در همه زمان ها وجود دارد.
 • سوابق اعضای هیئت مدیره در زمان انتصاب به طور کامل بررسی و اعتبارسنجی می شود.
 • محدودیت های دوره ای برای مدت فعالیت اعضای هیات مدیره اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود ورود افراد جدید به هیات مدیره می تواند باعث ایجاد پویایی و ترویج ایده های نو شود.
 • فرهنگ سازی، جهت دهی و آموزش مداوم برای اطمینان از درک کلیه اعضا از وظایفشان انجام می شود.
 • منشور هیئت مدیره ، سیاست ها ، نقش ها و مسئولیت ها و رویه ها مستند و در دسترس است.
 • به روزرسانی های منشور و سیاست ها به موقع انجام می شوند.
 • تغییرات منشور، سیاست ها و مسوولیت ها به طور مناسب ابلاغ می شوند.
 • اعضای هیئت مدیره بطور دوره ای از سازمان بازدید می کنند و با مدیران کلیدی دیدار می کنند.

 

هدف کنترلی: رعایت الزامات قانونی هیات مدیره

 

ریسک ها:

 • عدم موفقیت هیات مدیره در رعایت الزامات قانونی

 

کنترل ها:

 • تمامی الزامات قانونی شناسایی و اطلاع رسانی شده و در اختیار اعضای هیات مدیره قرار گرفته است.
 • رعایت الزامات به صورت مستمر پایش می شوند.
 • به روزرسانی ها به صورت مستمر اطلاع رسانی می شود.

هدف کنترلی: حصول اطمینان از رعایت تمامی سیاست ها, رویه ها و الزامات هیات مدیره

 

ریسک ها:

 • نقص برخی از اعضای هیات مدیره برای رعایت الزامات

 

کنترل ها:

 • تمامی جلسات با دستور  جلسه مشخص برگزار شده و نتیجه جلسات نیز در قالب صورتجلسه مکتوب مستند می شود.
 • فعالیت هایی برای پیگیری مصوبات، وظایف تخصیص داده شده و موعد اجرای آنها دنبال می شوند.
 • تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت منظم به روزرسانی شده و در اختیار تمامی اعضا قرار می گیرد.
 • ارززیابی های دوره ای یا حداقل سالانه برای بررسی تعهدات اعضای هیات مدیره و کفایت اجرای این تعهدات انجام می شود.
 • فردی جهت پیگیری وظایف محوله به اعضای هیات مدیره اختصاص یافته است.

 

هدف کنترلی: حصول اطمینان از اینکه  دغدغه های تمامی اعضای هیات مدیره شناسایی شده و رسیدگی گردیده اند.

 

ریسک ها:

 • چالش یا مطالبه گیری محدود توسط اعضای های هیات مدیره در خصوص موضوعات سازمان

 

کنترل ها:

 • زمان کافی در هر جلسه هیات مدیره برای بحث و گفتگو تخصیص یافته است.
 • ریاست هیات مدیره به یک فرد مستقل بیرونی واگذار شده است که تجربه بالایی در مدیریت هیات مدیره دارد.
 • جلسات و ملاقات های منظمی بین اعضای هیات مدیره و حسابرسان داخلی و مستقل بدون حضور مدیریت انجام می شود. تا اطمینان حاصل شود نتایج بررسی های حسابرسان به شیوه مطلوبی در اختیار اعضای هیات مدیره قرار می گیرد.
 • برخی از مدیران اجرایی حسب دستور کار هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حاضر می شوند.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top