نقش هاي مرتبط با کنترل های داخلی

 

هیات مدیره

هیات مدیره، بر عملکرد مدیریت، نظارت و جهت و مسیر کنترل داخلی را تعیین می کند. چارچوب COSO اعضای موثر هیات مدیره را به عنوان افراد واقع بین، توانمند و جستجو گر و آشنا با فعالیت ها، محیط سازمان معرفی می کند.

 

مدیریت

به دلیل این که مدیریت مسئولیت تعیین و تدوین هدف های سازمان را به عهده دارد طبیعی است که، نگاه آنها به کنترل داخلی، از منظر هدف های سازمان باشد. مدیریت، باید کنترل داخلی را از نظر صرفه اقتصادی، مورد توجه قرار دهد و منابع لازم را برای دستیابی به آن هدف ها، اختصاص دهد.

 

حسابرسان داخلی

حسابرسان داخلی، نقش مهمی در رسیدگی و تایید این که مدیریت، به مسئولیت های خود، عمل کرده است، بر عهده دارند. واحد حسابرسی داخلی، به طور مستقل، اعتبار اظهارات مدیریت را بررسی و مورد تایید قرار می دهد. واحد حسابرسی داخلی، این اطمینان منطقی را به وجود می آورد که، سیستم کنترل های داخلی، به گونه ای مناسب طراحی و به طور موثر و کارامد، اجرا می شود و سطح احتمال تحقق هدف های سازمان، افزایش می یابد.

 

سایر کارکنان

همه افراد در یک سازمان، در برابر کنترل داخلی، مسئول می باشند. کنترل داخلی کم و بیش جزو مسئولیت های همه افراد در یک سازمان است و بنابراین، باید صریحا و تلویحا، بخشی از شرح وظایف هر فرد در سازمان باشد. همه کارکنان عملا، اطلاعاتی را تولید می کنند که مورد استفاده در سیستم کنترل داخلی است و یا سایر اقدامات آنان موجب اثر گذاری بر کنترل ها می باشد. همه کارکنان باید مسئولیت ایجاد ارتباط، و انتقال اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات رو به افزایش در عملیات، عدم رعایت قوانین، و مقررات، یا سایر موارد نقض در سیاست ها یا، اعمال غیر قانونی را به عهده بگیرند.

 

حسابرسان مستقل برون سازمانی

مسئولیت اصلی حسابرسان مستقل برون سازمانی در یک سازمان، اعتبار بخشیدن به مطلوبیت ارائه صورت های مالی است.  به همین دلیل، دیدگاه آنان بر کنترل های داخلی و این که کنترل های داخلی، چگونه بر گزارش های مالی تاثیر می گذارد.

 

سایر طرف های برون سازمانی

طرف های برون سازمانی که در کنترل های داخلی سازمان، دارای منافعی هستند، شامل مراجع قانونی، مقرراتی، سرمایه گذاران، و اعتبار دهندگان می باشند.  به دلیل این که منافع آنان متنوع است بنابراین، دیدگاه های گوناگونی درباره  کنترل های داخلی، ارائه می دهند. اصولا نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به انواع اطلاعات مالی است که توسط حسابرسان مستقل برون سازمانی، مورد تایید و اعتباردهی قرار می گیرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top