حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی تقلب

علائم تقلب مدیریت

مدیریت از توانایی منحصر به فرد در ارتکاب تقلب برخوردار است زیرا غالباً در موقعیتی است که می تواند در سوابق حسابداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دستکاری کرده و اطلاعات مالی متقلبانه ای را ارائه دهد.  گزارشهای مالی...

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب

یکی از وظایف حسابرسان داخلی، حسابرسی تقلب است. حسابرسان داخلی ریسک های تقلب را شناسایی نموده و  از اثربخشی کنترل های داخلی در پیشگیری از بروز ریسک های تقلب یا کاهش تاثیرات آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین حسابرسان داخلی...

مروری بر گزارش وضعیت جهانی تقلب

انجمن بازرسان تقلب (Association of Certified Fraud Examiners) به صورت سالانه گزارشی را تحت عنوان Report to the Nation منتشر می کند. این گزارش در برگیرنده نتایج مطالعه موارد تقلب صورت گرفته در نقاط مختلف جهان و بررسی و...