حسابرسی تقلب

تقلب موجودی کالا

تقلب موجودی کالا

تقلب موجودی کالا وقتی به تقلب موجودی کالا فکر می کنیم، اغلب اين ايده به ذهن مي رسد که یک دستیار فروش کالايي را از انبار فروشگاه دزدي كند یا کارمندی كالا را از انبار  سرقت كند. اگرچه اینها اشکال متداول سرقت است، اما موارد پیچیده تقلب موجودی نیز وجود دارند. براساس گزارش به ملل سال 2016 […]

تقلب موجودی کالا Read More »

علائم تقلب مدیریت

علائم تقلب مدیریت

علائم تقلب مدیریت مدیریت از توانایی منحصر به فرد در ارتکاب تقلب برخوردار است زیرا غالباً در موقعیتی است که می تواند در سوابق حسابداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دستکاری کرده و اطلاعات مالی متقلبانه ای را ارائه دهد.  گزارشهای مالی متقلبانه عمدتا ناشی از نادیده گرفتن کنترل های داخلی توسط مدیریت است که

علائم تقلب مدیریت Read More »

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO راهنمای مدیریت ریسک تقلب توسط  COSO ارائه شده است. این راهنما مشتمل بر اجزای مدیریت ریسک تقلب و اصول مدیریت ریسک تقلب است. اجزای مدیریت ریسک تقلب در این راهنما عبارتند از:   حاكميت ریسک تقلب حاکمیت ریسک تقلب یک جزء لاینفک حاکمیت شرکتی و محیط کنترل داخلی

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO Read More »

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب

یکی از وظایف حسابرسان داخلی، حسابرسی تقلب است. حسابرسان داخلی ریسک های تقلب را شناسایی نموده و  از اثربخشی کنترل های داخلی در پیشگیری از بروز ریسک های تقلب یا کاهش تاثیرات آنها اطمینان حاصل کنند. همچنین حسابرسان داخلی در انجام رسیدگی های خود می توانند موارد مشکوک به تقلب را شناسایی کنند. براساس گزارش

تحلیل شبکه ، تکنیکی برای شناسایی و کشف تقلب Read More »

مروری بر گزارش وضعیت جهانی تقلب

مروری بر گزارش وضعیت جهانی تقلب سایت حسابرسی فناوری اطلاعات مقاله ای برای شما عزیزان با موضوع مروری بر گزارش وضعیت جهانی جعل آماده کرده است. امیدواریم که از این مقاله لذت ببرید. انجمن بازرسان جعل (Association of Certified Fraud Examiners) به صورت سالانه گزارشی را تحت عنوان Report to the Nation منتشر می کند.

مروری بر گزارش وضعیت جهانی تقلب Read More »

اصول COSO برای مدیریت ریسک تقلب

COSO علاوه بر چارچوب کنترل های داخلی و چارچوب مدیریت ریسک، رهنمودی را برای مدیریت ریسک تقلب منتشر نموده است. در این رهنمود یکی سری اصول برای مدیریت ریسک تقلب ارائه شده است. همچنین علاوه بر این اصول، فرآیندی نیز برای مدیریت ریسک تقلب در اختیار مخاطبان مختلف از جمله حسابرسان داخلی قرار داده است.

اصول COSO برای مدیریت ریسک تقلب Read More »

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب

شواهد و آمارها نشان دهنده افزایش ریسک تقلب برای سازمان های مختلف است. سالانه سازمان ها بواسطه بروز انواع تقلب خسارت های جدی را تجربه می کنند. تراکنش های الکترونیکی و افزایش تعداد تراکنش های مالی سازمان ها فرصت تقلب را افزایش داده است. از سوی دیگر طرح ها و الگوهای تقلب نیز در حال

چک لیست ارزیابی کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک تقلب Read More »

Scroll to Top