حسابرسی مبتنی بر ریسک

برنامه ریزی حسابرسی IT

برنامه ریزی حسابرسی IT

حسابرسی IT در این مقاله قصد این را داریم که برنامه ریزی حسابرسی IT را برای شما عزیزان توضیح دهیم.پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. موضوع حسابرسی IT را تعریف کنید. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مرکز اطلاعات شبکه خصوصی مجازی (VPN) استفاده از تجهیزات شخصی در محیط کار (BYOD) فرایند […]

برنامه ریزی حسابرسی IT Read More »

برنامه حسابرسی فناوری اطلاعات، الزامات و مراحل

برنامه حسابرسی فناوری اطلاعات، الزامات و مراحل

برنامه حسابرسی و اطمینان بخشی یکی از خروجی های اولیه و مهم فرآیند حسابرسی است. این برنامه به عنوان راهنمایی برای انجام و مستند سازی کلیه مراحل حسابرسی و میزان و انواع مواد اثبات شده مورد بررسی قرار می گیرد تا از دستیابی به اهداف حسابرسی اطمینان حاصل شود. اگرچه یک برنامه حسابرسی لزوماً مجموعه

برنامه حسابرسی فناوری اطلاعات، الزامات و مراحل Read More »

ريسك هاي خريد، بخش اول ريسك هاي تطبيق مقررات

ريسك هاي خريد، بخش اول ريسك هاي تطبيق مقررات

فرآيند خريد يكي از خريدهاي اصلي سازمان بوده كه مي تواند ريسك هاي زيادي را براي سازمان به همراه داشته باشد. شناسايي و ارزيابي ريسك هاي خريد و تعيين كنترل هاي مربوطه و ارزيابي اثربخشي كنترل ها براي كاهش تاثيرات نامطلوب ريسك هاي خريد يكي از ماموريت هاي اصلي حسابرسان داخلي است. ريسك هاي خريد

ريسك هاي خريد، بخش اول ريسك هاي تطبيق مقررات Read More »

برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات

برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات

در فرآیند برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات، حسابرس فناوري اطلاعات نیاز دارد تا شواهد را جمع کند، نقاط قوت و ضعف کنترل های داخلی را براساس شواهد جمع آوری شده از طریق آزمون های حسابرسی جمع آوری کرده و گزارش حسابرسی تهیه کند که نقاط ضعف و توصیه هایی را برای اصلاح به صورت عینی

برنامه ريزی حسابرسی فناوری اطلاعات Read More »

رویکردهای استقرار نظام حسابرسی داخلی در سازمان ها

حسابرسی داخلی در ایران حرفه ای نسبت جدید بوده که گرایش سازمان ها به سمت استقرار این نظام عمدتاً براساس الزامات سازمان های تنظیم کننده مقررات از جمله سازمان بورس بوده است. در ابتدای مسیر  با توجه به محدودیت نیروی متخصص برای توسعه واحد حسابرسی داخلی درون سازمان ها رویکردهای مختلفی برای توسعه این نظام

رویکردهای استقرار نظام حسابرسی داخلی در سازمان ها Read More »

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

ورودی فرآیند تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک، شناسنامه ریسک است. در شناسنامه ریسک سازمان، ریسک ها با استفاده از تکنیک های متداول مدیریت ریسک، شناسایی می شوند. ریسک های شناسایی شده به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی فعالیت های حسابرسی مبتنی بر ریسک مورد استفاده قرار می گیرند. براین اساس برای تهیه برنامه حسابرسی

تهیه برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک Read More »

مراحل پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک

پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک طی سه مرحله اصلی زیر انجام می شود:   مرحله اول: ارزیابی بلوغ ریسک مدیریت ریسک طی یک نظام ساختارمند در سازمان شکل گرفته و اجرایی می شود. در این نظام نگرش ها و رویکردهای مدیران و کارکنان، فرآیندها و رویه های اجرایی، ارتباطی و کنترلی، دانش و مهارت

مراحل پیاده سازی حسابرسی مبتنی بر ریسک Read More »

Scroll to Top