حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -کنترل های امنیت اطلاعات

12 اصل کلیدی در طراحی کنترل های داخلی سیستم های نرم‌افزار‌‌ی

اصل1: طراحي برنامه‌‌‌ها به صورت ماژولار يكي از فوايد ‌اين امر انعطاف پذيري در توسعه اين اجزا بر روي بستر‌‌‌هاي مختلف مي‌باشد با تبعيت از ‌اين اصل‌اين امكان براي توسعه دهندگان و طراحان‌ايجاد مي‌گردد تا ماژول‌‌‌ها را با...

کنترل های شبکه های اطلاعاتی برای رویارویی با ریسک های کلیدی فناوری اطلاعات

ايجاد سياست‌‌‌ها و رويه‌‌‌ها براي استفاده از شبکه سياست‌‌‌ها، اعلاميه‌‌‌هايي مي‌باشند که در آنان به بايد‌‌ها و نبايد‌‌ها در يک شبکه اشاره مي‌گردد (چه چيزي مي‌بايست استفاده گردد و چه چيزي نمي‌بايست استفاده شود)...

کنترل های کلیدی امنیت اطلاعات، امنیت سیستم های نرم افزاری

مجموعه از کنترل های امنیتی توسط مرکز امنیت اطلاعات (Center for Information Security) ارائه شده است. کنترل هجدهم از این مجموعه به موضوع امنیت سیستم های نرم افزاری پرداخته است. در ادامه این کنترل معرفی شده و آزمون های...