کنترل های داخلی

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی یک محیط حسابرسی (Audit Universe) شامل چندین موجودیت نسبتا مستقل است. که بسته به مقیاس و پیچیدگی سازمان، تعداد اجزای آن متغیر باشند. این موجودیت­ ها غالباً مطابق واحد کسب و کار، خط تولید یا خدمات، شخص حقوقی ، الزامات قانونی ، فرآیندها ، […]

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی Read More »

محدودیت های کنترل های داخلی

محدودیت های کنترل های داخلی اطمینان بخشی معقول مقوله ای است که در حوزه حسابرسی داخلی مورد تاکید قرار می گیرد. اطمینان بخشی بر اثربخشی کنترل های داخلی در  رویارویی با ریسک ها تاکید دارد. کنترل عبارت است از هرگونه اقدام مثبت و منفی که توسط مدیریت انجام می شود و منجر به تحقق اهداف

محدودیت های کنترل های داخلی Read More »

12 ویژگی کنترل های داخلی

کنترل های داخلی با هدف رویارویی با ریسک ها تعریف می شوند. از این رو باید دارای مجموعه ای از ویژگی های مطلوب باشند تا بتوانند اثربخش باشند. انجمن بین المللی حسابرسان داخلی 12 ویژگی را به شرح زیر برای کنترل های داخلی را بیان نموده است. در طراحی کنترل های داخلی باید این ویژگی

12 ویژگی کنترل های داخلی Read More »

محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی

محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی سایت حسابرسی فناوری اطلاعات برای شما عزیزان مقاله ای با عنوان محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی آماده کرده. امیدواریم که شما عزیزان از این مقاله لذت ببرید. یكی از اركان اصلی در چارچوب COSO ERM محیط كنترلی است. محیط كنترلی

محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی Read More »

7 واقعیت در مورد کنترل داخلی

1. کنترل داخلی ، فرآيندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و سایر کارکنان برقرار می شود تا از دستیابی به هدف های زیر اطمینان حاصل گردد. • اثر بخشی و کارایی عملیات • قابل اطمینان بودن گزارش های مالی • رعایت قوانین و مقررات مربوط   2. کنترل داخلی یک فرآيند است. از این

7 واقعیت در مورد کنترل داخلی Read More »

نقش هاي مرتبط با کنترل های داخلی

  هیات مدیره هیات مدیره، بر عملکرد مدیریت، نظارت و جهت و مسیر کنترل داخلی را تعیین می کند. چارچوب COSO اعضای موثر هیات مدیره را به عنوان افراد واقع بین، توانمند و جستجو گر و آشنا با فعالیت ها، محیط سازمان معرفی می کند.   مدیریت به دلیل این که مدیریت مسئولیت تعیین و

نقش هاي مرتبط با کنترل های داخلی Read More »

انواع کنترل های داخلی براساس کاربرد آنها

انواع کنترل های داخلی برای رویارویی با ریسک ها در نظام کنترل های داخلی سازمان قابل تعریف و اجرا هستند. کنترل های داخلی می توانند براساس معیارهای مختلفی طبقه بندی شوند. یکی از معیارهای گروه بندی و طبقه بندی کنترل های داخلی، کاربرد کنترل ها است. تمامی کنترل های داخلی دارای کاربرد یکسان نیستند. هریک

انواع کنترل های داخلی براساس کاربرد آنها Read More »

Scroll to Top