حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -کنترل های داخلی

محیط حسابرسی داخلی (Audit Universe) مبنایی برای برنامه ریزی حسابرسی داخلی

یک محیط حسابرسی (Audit Universe) شامل چندین موجودیت نسبتا مستقل است که بسته به مقیاس و پیچیدگی سازمان، تعداد اجزای آن متغیر باشند. این موجودیت­ ها غالباً مطابق واحد کسب و کار، خط تولید یا خدمات، شخص حقوقی ، الزامات...

12 ویژگی کنترل های داخلی

کنترل های داخلی با هدف رویارویی با ریسک ها تعریف می شوند. از این رو باید دارای مجموعه ای از ویژگی های مطلوب باشند تا بتوانند اثربخش باشند. انجمن بین المللی حسابرسان داخلی 12 ویژگی را به شرح زیر برای کنترل های داخلی را...

محیط كنترلی ، بستر ایجاد و اعمال کنترل های داخلی

یكی از اركان اصلی در چارچوب COSO ERM محیط كنترلی است. محیط كنترلی در واقع اولین مولفه در این چارچوب است. محیط كنترلی تعریف كننده فضای حاكم بر كنترل های داخلی است. كنترل های داخلی در واقع در بستر محیط كنترلی تعریف و اجرا...