حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -کنترل های فناوری اطلاعات

معرفی گواهینامه حسابرسی سیستم های اطلاعاتی (CISA)

CISA یکی از معتبرترین گواهینامه های حرفه ای در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات است. این گواهینامه توسط انجمن حسابرسی و کنترل سیستم های اطلاعاتی آمریکا (ISACA) ارائه شده است. از سال 1978 تاکنون بیش از 129000 نفر در جهان این...