ریسک در دسترس بودن فناوری اطلاعات

ریسک در دسترس بودن ریسک در دسترس بودن فناوری اطلاعات، ریسکی است که بواسطه آن عملکرد و در دسترس بودن سیستم ها فناوری اطلاعات و داده های مرتبط تحت تاثیر قرار گیرد. عدم توانایی برای بازیابی سیستم و خدمات سازمان در زمان مناسب بواسطه بروز خطا در مولفه های سخت افزاری یا نرم افزاری و […]

ریسک در دسترس بودن فناوری اطلاعات Read More »