نگهداري، نظارت و تحليل ردپاي حسابرسي

موسسه SANS به عنوان یکی از معتبرترین موسسات در زمینه آموزش و مشاوره امنیت اطلاعات، مجموعه ای از 20 کنترل کلیدی امنیت اطلاعات را منتشر نموده است. این کنترل ها، حداقل مواردی هستند که برای تضمین امنیت اطلاعات در سازمان ها باید استقرار یابند. شناسایی این کنترل ها و شیوه آزمون آنها برای حسابرسان داخلی […]

نگهداري، نظارت و تحليل ردپاي حسابرسي Read More »