فناوری بلاک چین و آینده حسابرسی

بلاک چین رویکردی جدید برای ثبت تراکنش ها خصوصا رویدادهای مالی است. در حال حاضر حسابرسی مالی براساس رویدادهای ثبت شده در دفاتر کل انجام می شود. به عبارت دیگر به ازای هر واحد تجاری مشخص یک دفتر کل وجود داشته که عملیات و رویدادهای مالی در آن ثبت می شود. در نظر بگیرید که […]

فناوری بلاک چین و آینده حسابرسی Read More »