COBIT

COBIT برای حسابرسی، راهنمایی از چارچوب COBIT 5

چارچوب COBIT 5 مجموعه ای از اصول را برای راهبری فناوری اطلاعات در سازمان  ها ارائه نموده است. این چارچوب مشتمل بر چندین توانمندساز بوده که هریک از این توانمندسازها بر بخشی از موضوعات کلیدی مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان تمرکز نموده اند. فرآیندها، اطلاعات، ساختار و نقش ها، اصول و استانداردها، سیستم ها، […]

COBIT برای حسابرسی، راهنمایی از چارچوب COBIT 5 Read More »

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش سوم

پنجم: کدام یک از ابزارهای COBIT برای حسابرسی فناوری اطلاعات مناسب هستند؟ چارچوب COBIT 5 براساس این پیش فرض بنا نهاده شده است که سازمان با هدف خلق ارزش برای ذینفعان و سهامداران ایجاد شده اند. از این رو در این چارچوب بر بهینه سازی منابع، مدیریت موثر ریسک ها و حداکثرسازی ارزش برای سهامداران

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش سوم Read More »

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش دوم

سوم: تفاوت بین COBIT 4.1 و COBIT 5 چیست؟ چارچوب COBIT توسط انجمن کنترل و حسابرسی سیستم های اطلاعاتی ارائه شده است. نسخه اولیه این چارچوب در سال 1996 میلادی عرضه شده است. آخرین نسخه آن نیز در سال 2012 میلادی تحت عنوان COBIT 5 انتشار یافته است. عموما نسخه های COBIT 4.1 و COBIT

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش دوم Read More »

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش اول

COBIT چارچوبی برای استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان است. این چارچوب همچنین راهنمایی را برای حسابرسی فناوری اطلاعات ارائه نموده است.

پنج سوال کلیدی حسابرسان داخلی در مورد COBIT، بخش اول Read More »

Scroll to Top