حسابرسی فناوری اطلاعات

ريسك هاي خريد، بخش اول ريسك هاي تطبيق مقررات

فرآيند خريد يكي از خريدهاي اصلي سازمان بوده كه مي تواند ريسك هاي زيادي را براي سازمان به همراه داشته باشد. شناسايي و ارزيابي ريسك هاي خريد و تعيين كنترل هاي مربوطه و ارزيابي اثربخشي كنترل ها براي كاهش تاثيرات...

اجزای مدیریت ریسک تقلب براساس راهنمای COSO

راهنمای مدیریت ریسک تقلب توسط  COSO ارائه شده است. این راهنما مشتمل بر اجزای مدیریت ریسک تقلب و اصول مدیریت ریسک تقلب است. اجزای مدیریت ریسک تقلب در این راهنما عبارتند از:   حاكميت ریسک تقلب حاکمیت ریسک...

مروری بر سوالات آزمون CISA

Kerberos ضعف عمده ای دارد كه در ………… قابل مشاهده شده است. الف – دفاع عمیق ب- Hypervisor ج- شبکه های بی سیم د- سیستم های کلید نامتقارن جواب: ب Kerberos یک نرم افزار برای ورود متمرکز به سیستم ها است (SSO)...

آینده حرفه ای خود را هم اکنون بسازید...

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی دوره براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی...

کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

    معرفی دوره حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار...

آخرین مطالب