درباره ما

حسفا با هدف ارتقای دانش تخصصی حسابرسان داخلی و حسابرسان فناوری اطلاعات راه اندازی شده است. در حسفا حسابرسان داخلی می توانند دانش و مهارت مورد نیاز برای حسابرسی فناوری اطلاعات و حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات را بیاموزند.

حسفا تحت مدیریت محمد امین زارع اداره می شود، اعم سوابق ایشان در حوزه حسابرسی داخلی و حسابرسی فناوری اطلاعات عبارت است از:

\"\"
  • مدرس دوره های آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و حسابرسی مستمر انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • مدرس دوره های آموزشی کوبیت، حسابرسی فرآیندها، تحلیل داده در حسابرسی و کوزو جامعه حسابداران رسمی
  • مدرس دوره های آموزشی حسابرسی فرآیندها سازمان حسابرسی
  • مدرس دوره های آموزشی حسابرسی فرآیندها مرکز آموزش حسابدار خبره
  • دبیر جایزه ملی حسابرسی داخلی، انجمن حسابرسان داخلی ایران 1397 تا 1400
  • مدیر مرکز آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران، 1395

Scroll to Top