حسابرسی فناوری اطلاعات

چارچوب شایستگی­ های حسابرسی داخلی

مدیریت شایستگی‌ها یكی از رویكردهای اصلی در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی و آماده‌سازی آنها برای دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی‌شان است. این رویكرد به صورت مستقیم با تلاش‌های سازمان‌ها در راستای بهره‌گیری...

تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5

یکی از رویکردهای اصلی در تغییرات کوبیت 2019 نسبت به کوبیت 5 ساده سازی چارچوب برای درک بهتر آن، تبیین دقیق تر مفاهیم، تبیین ارکان نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و ارائه راهنمایی برای طراحی و استقرار نظام حاکمیت...

تداوم کسب و کار دغدغه حسابرسان داخلی در محیط پر مخاطره

یک کسب و کار با حوادث زیادی رو به روست که ممکن است حیات آن را به خطر بیندازد. طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، سونامی فاجعه بار اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴، حمله به برج های دو قلو و حوادثی از این دست صدمات گسترده ای...

آخرین مطالب