لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

شناسایی برخی از ریسک های کسب و کار آسان است. ما سیستم های اطفای حریق را در ساختمان ها قرار می دهیم و بیمه نامه خریداری می کنیم تا اموال سازمان را در برابر آتش سوزی محافظت کنیم. فروشگاه های خرده فروشی برای ردیاب مغازه ها و جلوگیری از سرقت ، ردیاب های مغناطیسی را در درهای ورودی قرار داده اند. اما برخی از ریسکهای سازمانی ، که خطرات منجر به ضرر و زیان یا توانایی عملکرد مناسب تجارت در معرض خطر هستند ، شناسایی نمی شوند. در ادامه لیستی از ریسک های کسب و کار که ممکن است اهداف سازمان را با مشکل روبرو سازند ارائه شده اند. شناسایی و تحلیل این ریسک ها مستلزم طی مراحل چرخه مدیریت ریسک سازمان است.

 • ریسک بازار و رقبا:
  • رقبای جدید موقعیت رقابتی شرکت را تهدید می کنند.
  • قیمت گذاری مخرب رقبا در صنعت تحقق اولویت های اصلی شرکت را تهدید می کند.
  • اقدامات غیر منتظره رقبا در بازار موقعیت رقابتی شرکت را تهدید می کند.
  • تغییرات غیر منتظره در بازار موقعیت رقابتی شرکت را تهدید می کند.

 

 • ریسک ادغام:
  • فرآیندهای ادغام ضعیف تحقق اولویت های اصلی شرکت را تهدید می کند.

 

 • ریسک مدیریت ریسک:
  • فرآیندهای مدیریت ریسک نابالغ و عدم پاسخگویی مناسب مدیریت ریسک تأثیرگذاری نامطلوب بر دستیابی به اولویت های اصلی شرکت بر جای خواهد داشت.

 

 • ریسک داده های بیرونی:
  • قطع دسترسی یا کیفیت داده های بیرومی عملکرد و یا ارزش خدمات ارائه شده توسط شرکت را به میزان قابل توجهی مختل می کند.

 

 • ریسک تغییرات فناوری:
  • سرمایه گذاری مناسبی برای تطبیق با تغییرات چشمگیر در فناوری های در حال ظهور به دلیل اتکای شرکت به فناوری های فعلی صورت نمی گیرد.

 

 • ریسک اجتماعی سیاسی:
  • اقدامات نامطلوب اجتماعی یا سیاسی (از جمله تروریسم) تأثیر قابل توجهی بر صنعت دارد که منابع شرکت و جریان وجوه نقد آینده را تهدید می کند.

 

 • ریسک عدم موفقیت محصول یا خدمات:
  • خرابی های خدمات یا محصول توانایی شرکت را برای حفظ رضایت مشتری، گسترش سهم بازار و یا در نتیجه تأثیر منفی بر عملکرد، تهدید می کند.

 

 • ریسک سبد محصولات شرکت:
  • این ریسک که شرکت نتواند با اولویت بندی و متعادل کردن محصولات خود در یک زمینه استراتژیک، عملکرد تجاری را به حداکثر نرساند.

 

 • ریسک برنامه ریزی استراتژیک:
  • یک فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ناکارآمد ممکن است منجر به اطلاعات نامربوط شود که ظرفیت شرکت را برای تدوین استراتژی های تجاری سودآور تهدید کند.

 

 • ریسک رهبری:
  • کارمندان شرکت به طور مؤثر هدایت نمی شوند، منجر به از دست دادن مشتری، انگیزه، اعتبار مدیریت و اعتماد در کل شرکت می شود.

 

 • ریسک شهرت:
  • شرکت به دلیل ضعف در حفظ شهرت خود در بازار، مشتریان، کارمندان اصلی یا توانایی رقابت خود را از دست می دهد.

 

 • ریسک چرخه حیات شرکت:
  • شرکت به طور موثری خطوط و فناوری تولید خود را طی چرخه عمر از جمله راه اندازی، رشد، بلوغ و کاهش مدیریت نکند در نتیجه با استراتژی های کسب و کار ناموفق و فرصت های از دست رفته روبرو شود.

 

 • ریسک وقفه در کسب و کار:
  • وقفه در کسب و کار ناشی از خرابی های فناوری، خرابی تجهیزات یا حوادث دیگری است که منجر به تأثیر نامطلوب بر عملیات می شود.

 

 • ریسک آمادگی تغییر:
  • یکی از ریسک های کسب و کار که طی آن شرکت قادر به پیشرفت سریع و همراهی به موقع با تغییرات بازار باشد.

 

 • ریسک اختلال در دفاع محیطی:
  • دفاع فنی و فیزیکی محیطی شرکت در حفظ یکپارچگی سیستم و محرمانه بودن داده ها مؤثر نیست و منجر به از بین رفتن اعتماد مشتری و بازار می شود.

 

 • ریسک عرضه محصول:
  • کنترل محصولات در اطمینان از اجرای مناسب محصولات و کارکرد مطابق با اهداف مدیریت شرکت مؤثر نیست.

 

 • ریسک رضایت مشتری:
  • فرآیندهای شرکت به طور مداوم انتظارات مشتری را برآورده نمی کند و بالقوه بر پتانسیل سود آینده تأثیر می گذارد و یکی از ریسک های کسب و کار به شمار می رود.

 

 • ریسک برون سپاری:
  • عدم مدیریت فعالیت های برون سپاری ممکن است باعث شود که اشخاص ثالث در محدوده اختیارات مورد نظر عمل نکنند یا به شکلی مطابق با استراتژی، اهداف یا الزامات نظارتی شرکت عمل نکنند.

 

 • ریسک تعهد قرارداد:
  • فقدان اطلاعات مرتبط و یا قابل اعتماد در مورد تعهدات موجود در قرارداد می تواند تصمیم گیرندگان را از تصمیم گیری آگاهانه درباره تعهدات افزایشی بالقوه منع کند و ممکن است منجر به تصمیماتی شود که به نفع شرکت نباشد.

 

 • ریسک تخصیص منابع:
  • فرآیند تخصیص منابع شرکت مزیت رقابتی یا حداکثر بازده را ایجاد و پایدار نمی کند.

 

 • ریسک رضایتمندی کارمندان:
  • شرکت به اندازه کافی امنیت روانی و سایر جنبه های یک محیط کار مناسب را برای اطمینان از ادامه رضایت کارمندان فراهم نمی کند.

 

 • ریسک منابع انسانی:
  • عدم آموزش، دانش و مهارت های شغلی یا تجربیات محدود کارکنان اصلی شرکت، دستیابی به اهداف مهم کسب و کار را تهدید می کند.

 

 • ریسک تفویض اختیار:
  • خطوط ناکارآمد تفویض اختیار یا عدم تعیین سیاست های مشخص و محدودیت های اقتدار باعث می شود مدیران یا کارمندان کارهایی را که باید انجام دهند را ناکام بگذارند.

 

 • ریسک سنجش عملکرد:
  • شاخص های عملکرد غیر واقعی، سوء تفاهم، ذهنی یا غیر عملی باعث می شود که مدیران و کارمندان به روشی متناقض با اهداف شرکت، استراتژی ها، استانداردهای اخلاقی و شیوه های کسب و کار منطقی عمل کنند.

 

 • ریسک تقلب مدیریت کارمندان:
  • تقلب به عنوان مثال، سوء تفسیر عمدی صورتهای مالی یا سوء استفاده از دارایی به طور منفی بر اعتبار شرکت تأثیر می گذارد یا شرکت را در معرض ضرر مالی قرار می دهد.

 

 • ریسک استفاده غیر مجاز:
  • دارایی های فیزیکی، مالی یا اطلاعاتی شرکت برای اهداف غیرمجاز یا غیر اخلاقی توسط کارمندان یا افراد دیگر استفاده می شود.

 

 • ریسک قیمت گذاری:
  • کمبود اطلاعات مرتبط یا قابل اعتماد برای حمایت از تصمیمات قیمت گذاری ممکن است منجر به توافق های غیر سودآورانه در قراردادها شود.

 

 • ریسک ساختار سازمان:
  • یکی از ریسک های کسب و کار که طی آن ساختار سازمانی شرکت بر توانایی شرکت در واکنش به تغییر یا توانایی شرکت در انجام استراتژی های کسب و کار تأثیر منفی می گذارد.

 

 • ریسک کارآیی، اثربخشی و عملکرد فرآیند:
  • عملیات ناکارآمدد یا ضعیف و فرآیندهای کند، توانایی شرکت را در دستیابی به اهداف کسب و کار تهدید می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top