ریسک های پروژه های نرم افزاری، ریسک های پیاده سازی نرم افزار

انستیتوی مهندسی نرم افزار با ارائه چارچوبی، مهمترین ریسک های پروژه های نرم افزاری را معرفی نموده است. این ریسک ها به ازای مراحل مختلف تولید نرم افزار از جمله شناسایی نیازمندی ها، طراحی، پیاده سازی و آزمون ارائه شده است. ریسک های پیاده سازی نرم افزاری نیز بخشی از این ریسک ها می باشند.

 

در مرحله پیاده سازی نرم افزار، براساس طراحی های صورت گرفته، نرم افزار در قالب کد پیاده می شود. در واقع این مرحله همان فاز کدنویسی و تولید نرم افزار است. در این مرحله نیز ریسک های مختلفی ممکن است پروژه نرم افزاری را با مخاطره روبرو سازد. برخی از مهمترین ریسک های پروژه های نرم افزاری براساس چارچوب انستیتوی مهندسی نرم افزار عبارتند از:

 

• مواجهه با ابهامات طراحی: نیازمندی های نرم افزار که توسط کاربران ارائه شده اند به صورت مستقیم به کد تبدیل نمی شوند. بلکه باید براساس یک معماری مشخص، راه حلی معین برای پاسخگویی به این نیازمندی ها طراحی شود. این راه حل خروجی فاز طراحی است. برنامه نویسان در مرحله پیاده سازی این خروجی را دریافت کرده و براساس آن اقدام به تولید نرم افزار می کنند. این خروجی مشتمل بر مدل های ایستا و پویا است. مدل های ایستا مانند Class Diagram، ساختار و اجزای نرم افزار و ارتباطات بین آنها را نشان می دهند. مدل های پویا نیز رفتار نرم افزار را توصیف می کنند. از مدل های پویا می توان به State Machine Diagram اشاره کرد. برنامه نویسان براساس این مدل ها، نرم افزار را تولید می کنند. دقت، وضوح، جامعیت و مرتبط بودن این مدل ها باعث افزایش کیفیت کار برنامه نویسان می شود. لیکن در صورت وجود ابهام در این مدل ها یا شکل گیری ابهام در ذهن برنامه نویسان خطر، تصمیم گیری و قضاوت خلق الساعه توسط آنها وجود دارد. در این حال ممکن است نرم افزار با نیازمندی های در نظر گرفته شده تطابق نداشته باشد یا اینکه حتی برخی از قواعد کسب و کار به درستی در آن پیاده سازی نشود.

• برنامه اجرا: یک نرم افزار خصوصاً نرم افزارهای پیچیده از اجزای زیادی تشکیل شده اند. برای تولید نرم افزار باید این اجزا براساس یک توالی مشخص تولید شده و با یکدیگر یکپارچه شوند. برنامه اجرا در واقع مشخص می سازد که هریک از اجزا در چه تاریخی و طی چه مدت زمانی باید تولید شوند. با توجه به پیچیدگی های تولید نرم افزار و وجود تغییرات مستمر در نیازمندی ها و محدوده پروژه، تهیه و نگهداشت یک برنامه اجرای دقیق بسیار مشکل است. از این رو همواره ریسک عدول از برنامه تعیین شده وجود دارد. همچنین ریسک دیگری از جمله برآورد غیر دقیق زمان تولید اجزا نیز می تواند به عنوان یک ریسک این مرحله مطرح شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top