مروری بر استاندارد ISO 31000 ، بخش دوم

ISO 31000 چارچوبی برای استقرار نظام مدیریت ریسک در سازمان (ERM) است. این چارچوب مشتمل بر مجموعه ای از اصول، فرآیندها و راهنماها است که توسط سازمان بین المللی استاندارد انتشار یافته است. ISO 31000 از سه بخش کلیدی، اصول، چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک تشکیل شده است. این سه بخش راهنمایی برای سازمان ها در خصوص استقرار نظام مدیریت ریسک سازمان به شمار می روند.

اصول مدیریت ریسک، مجموعه قواعدی هستند که این استاندارد براساس آنها بنا شده و هریک از سازمان هایی که در نظر دارند تا نظام مدیریت ریسک را به صورت موثر ایجاد کنند باید آنها را پذیرفته و بدان ها پایبند باشند. به عبارت دیگر حاکم بودن این اصول بر نظام مدیریت ریسک در سازمان ضروری است. اصول مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000 عبارتند از:
• ایجاد ارزش
• مدیریت ریسک به عنوان بخش یکپارچه ای از فرآیندهای درونی سازمان
• مدیریت ریسک به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری
• پرداختن به عدم قطعیت در سازمان به صورت شفاف
• سیستماتیک، نظام مند بودن و به موقع بودن
• براساس بهترین اطلاعات در دسترس
• سفارشی سازی شده
• توجه به انسان و عوامل فرهنگی
• شفاف و فراگیر
• پویا، تکاملی و پاسخگو در مقابل تغییرات
• تسهیل بهبود مستمر و ارتقای سازمان

 

علاوه بر اصول، استاندارد ISO 31000 چارچوبی را برای مدیریت ریسک سازمان ارائه نموده است. این چارچوب در واقع چرخه عمر نظام مدیریت ریسک را تبیین می کند. این چرخه از تبیین و پذیرفتن اصول و تعهدات آغاز شده و تا طراحی، استقرار و پایش مستمر نظام ادامه می یابد. چرخه مذکور در شکل زیر نشان داده شده است. این چرخه راهنمایی برای استقرار نظام مدیریت ریسک در سازمان به شمار می رود.

\"\"

 

بخش سوم استاندارد به فرآیند مدیریت ریسک پرداخته است. ISO 31000 فرآیندی پنج مرحله را برای مدیریت ریسک سازمان پیشنهاد نموده است. این فرآیند راهنمایی مناسب برای استقرار فرآیند مدیریت ریسک در سازمان ها است. فرآیند مذکور دارای مراحل کلیدی ذیل است:
• مشاوره و ارتباطات
• ایجاد چارچوب
• ارزیابی ریسک
• واکنش به ریسک
• پایش و مرور

البته مرحله ارزیابی ریسک خود مشتمل بر مراحل شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک است. فرآیند مذکور در شکل ذیل نشان داده شده است.

\"\"

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top