حسابرسی فناوری اطلاعات

مروری بر گزارش وضعیت جهانی تقلب

انجمن بازرسان تقلب (Association of Certified Fraud Examiners) به صورت سالانه گزارشی را تحت عنوان Report to the Nation منتشر می کند. این گزارش در برگیرنده نتایج مطالعه موارد تقلب صورت گرفته در نقاط مختلف جهان و بررسی و تحلیل این موارد می باشد. در این گزارش مهمترین موارد بروز تقلب در سال مورد بررسی و همچنین روش های کشف و رویارویی با آنها مشخص شده است.

این گزارش برای سال 2018 میلادی نشر منتشر شده است. مهمترین نکات این گزارش عبارتند از:

 • در تهیه این گزارش 2690 مورد تقلب شغلی از نقاط مختلف جهان مورد مطالعه قرار گرفته است.
 • تقلب هایی از 125 کشور در این مطالعات بررسی شده است.
 • این تقلب ها در 23 صنعت مختلف رخ داده است.
 • 7 میلیارد دلار طی این تقلب ها از دست رفته است. به طور متوسط سهم هر تقلب 130000 دلار بوده است.
 • مدت متوسط وقوع تقلب حدود 16 ماه بوده است.
 • فساد (Corruption) مهمترین الگوی تقلب در میان موارد مطالعه شده بوده است.
 • نیمی از تقلب ها به دلیل ضعف در کنترل های داخلی رخ داده است.
 • زمانی کنترل های ضدفساد به کار گرفته شده است خسارت وارده ناشی از تقلب کاهش یافته و شناسایی با سرعت بیشتری انجام شده است.
 • خسارات وارد شده توسط مردان 75 درصد بیشتر از خسارات واقع شده توسط زنان بوده است.
 • تنها 4 درصد از مجرمان محکومیت قبلی بوده اند.
 • بکارگیری تکنیک ها و ابزارهای تحلیل داده و مانیتورینگ خسارات را تا 52 درصد کاهش داده و شناسایی تقلب را 58 درصد افزایش داده است.
 • حسابرسی غیرمنتظره (Surprise Audit) نیز خسارات را تا 51 درصد و شناسایی را تا 54 درصد کاهش داده است.
 • تنها 37 درصد از سازمان هایی که قربانی تقلب شغلی شده اند راهکارهای تحلیل داده و حسابرسی غیرمنتظره را پیاده سازی نموده اند.

نظر دهید