مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

 

تمامی سازمان ها باید استراتژی خود را تنظیم کرده و به طور دوره ای آن را بازنگری کنند، همیشه از فرصت های در حال تغییر برای ایجاد ارزش و چالش هایی که در پی دستیابی به آن ارزش بوجود می آیند آگاه باشند. برای انجام این کار، آنها به بهترین چارچوب ممکن برای بهینه سازی استراتژی و عملکرد نیاز دارند. در اینجا است که نظام مدیریت ریسک سازمان ایفای نقش می کند. سازمانهایی که نظام مدیریت ریسک سازمان را در سراسر واحد استقرار می دهند می توانند از مزایای بسیاری بهره مند شوند. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از:

 

افزایش دامنه فرصت ها

با در نظر گرفتن همه احتمالات هم جنبه های مثبت و هم منفی مدیریت ریسک، می توان فرصت های جدید و چالش های منحصر به فرد مرتبط با فرصت های فعلی را شناسایی کند. در این صورت سازمان نسبت به فرصت ها حساس بوده و فرآیند نظام مندی برای بهره برداری از آنها در اختیار دارد.

 

شناسایی و مدیریت ریسک در سراسر سازمان

هر موجودیتی با ریسک های زیادی روبرو است که می توانند بسیاری از قسمت های سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. گاهی اوقات یک ریسک می تواند در یک بخش از سازمان شکل گیرد اما بخش دیگری را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، مدیریت این ریسک ها به صورت یکپارچه در سطح کل سازمان، برای حفظ و بهبود عملکرد بواسطه نظام مدیریت ریسک میسر می شود.

 

افزایش نتایج و مزیت های مثبت ضمن کاهش اثرات منفی

مدیریت ریسک سازمان به اشخاص اجازه می دهد تا ضمن سود بردن از پیشرفت های سودمند ، توانایی خود را در شناسایی ریسک ها و ایجاد پاسخ های مناسب، کاهش اثرات و هزینه ها یا خسارت های مرتبط بهبود بخشند.

 

ثبات عملکرد و کاهش انحرافات عملکردی

عدم ثبات در عملکرد خود می تواند یکی از علل اصلی  بروز ریسک شود. انجام اقدامات خارج از برنامه یا غیرمنتظره می تواند باعث دور شدن از اهداف اصلی سازمان شود. مدیریت ریسک سازمانی به سازمانها این امکان را می دهد تا خطرات مؤثر بر عملکرد را پیش بینی کرده و آنها را قادر سازند اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن اختلال و  بهره برداری از حداکثر فرصت به کار گیرند.

 

بهبود به کارگیری منابع

محدودیت منابع از عوامل بروز ریسک است. کسب اطلاعات قوی در مورد ریسک، به مدیریت در مواجهه با منابع محدود کمک می کند تا نیازهای کلی منابع را ارزیابی می کند، اولویت های به کارگیری منابع را مشخص کرده و تخصیص منابع را بهبود دهد.

 

تقویت استقامت و پایداری شرکت ها

موفقیت و حیات میان مدت ​​و بلند مدت یک سازمان به توانایی پیش بینی و پاسخ دادن به تغییر بستگی دارد ، نه تنها برای زنده ماندن بلکه تکامل و پیشرفت  نیز در گروه واکنش مناسب به تغییر است. زمانی که سرعت تغییر زیاد شده و پیچیدگی کسب و کار افزایش یابد، اهمیت نظام مدیریت ریسک بسیار بیشتر می شود.

 

مزایای فوق الذکر این واقعیت را برجسته می کند که نباید ریسک را فقط به عنوان یک محدودیت یا چالش بالقوه در تنظیم و اجرای استراتژی در نظر گرفت. در عوض، تحولی که مبتنی بر نظام مدیریت ریسک بوده، باعث ایجاد فرصت های استراتژیک و قابلیت های متمایز می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top