کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

[mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”]

معرفی دوره

[mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”]

براساس تعریف فرآیند حسابرسی داخلی، یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی اثربخشی و کارایی فرآیند گردانندگی ریسک در سازمان است. براین اساس ضروری است تا حسابرسان داخلی با مفاهیم گردانندگی ریسک آشنا شده و بتوانند ویژگی های یک نظام گردانندگی ریسک مطلوب را در سازمان درک کنند. چنین شناختی پیش نیاز کلیدی برای انجام ماموریت شان در حوزه ارزیابی اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک در سازمان است. علاوه بر این ترویج رویکردهای حسابرسی مبتنی برریسک طی سال های گذشته نیز، اهمیت کسب دانش و مهارت های تحلیل ریسک توسط حسابرسان داخلی را دوچندان نموده است.

دوره آموزشی حاضر با هدف ارتقای دانش و مهارت های تحلیل و گردانندگی ریسک حسابرسان داخلی تعریف شده است. البته این دوره آموزشی می تواند مورد استفاده سایر کارشناسان مرتبط از جمله مدیران و کارشناسان مدیریت ریسک، تحلیل استراتژیک و برنامه ریزی نیز قرار گیرد. این دوره آموزشی به صورت عملی طراحی شده تا انتقال مفاهیم طی تجربه در محیط کارگاهی برای دانش پذیران میسر گردد. همچنین در طراحی دوره جدیدترین مبانی مدیریت ریسک از راهنماها و انتشارات انجمن بین المللی حسابرسان داخلی و کوزو مورد بهره برداری قرار گرفته است.

[mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”]

عناوین دوره

[mks_separator style=\”solid\” height=\”1\”]

معرفی چارچوب های کلیدی مدیریت ریسک سازمان
 • چارچوب کوزو برای گردانندگی ریسک سازمان (2011)
 •  چارچوب کوزو برای مدیریت ریسک سازمان (2017)
 •  استاندارد ISO 31000
معرفی چارچوب کوزو برای گردانندگی ریسک سازمان
 •  محیط داخلی
 •  تعیین اهداف
 • شناسایی رویدادها
 • ارزیابی ریسک
 • فعالیت های کنترلی
 • ارتباطات و اطلاعات
 • فعالیت های نظارتی
مروری بر چارچوب جدید کوزو برای مدیریت ریسک نسخه 2017
 • راهبری و فرهنگ
 • استراتژی و تعیین اهداف
 • عملکرد
 • مرور و به روزرسانی
 • اطلاعات، ارتباطات و گزارشگری
مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک سازمان
 • اشتهای ریسک
 • طبقه بندی انواع ریسک
 • سطح بلوغ گردانندگی  ریسک
 • فرهنگ ریسک
 • ارتباط بین راهبری، ریسک و کنترل
تکنیک ها و ابزارهای شناسایی ریسک
 • تکنیک دلفی
 • طوفان فکری
 • تکنیک استخوان ماهی
 • تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید
 • تکنیک FMEA
 • ساختار  شکست ریسک
 • مطالعه تطبیقی ریسک
تکنیک ها و ابزارهای تحلیل ریسک
 • تحلیل تاثیر و احتمال ریسک
 • طبقه بندی ریسک
 • ارزش انتظاری
 • درخت تصمیم گیری
 • تحلیل فوریت
 • درخت رویدادها
 • نقشه ریسک
راهکارهای واکنش ریسک
 • اجتناب
 • کاهش با استفاده از فعالیت های کنترلی
 • اشتراک
 • پذیرش
تکنیک ها و ابزارهای پایش ریسک
 •  شاخص های پایش ریس
 • جلسه مرور ریسک
 • حسابرسی ریسک
حسابرسی فرآیند مدیریت ریسک
 •  نقش حسابرسان داخلی در مدیریت گردانندگی سازمان
 •  ارزیابی فرآیند گردانندگی ریسک
 • برآورد نقش ها و مسئولیت های گردانندگی ریسک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top