حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حاکمیت سازمانی

مدل سه خط دفاعی در نظام حاکمیت سازمانی

حسابرسان داخلی نقش کلیدی در ساختار نظام حاکمیت شرکتی در راستای تضمین مدیریت موثر ریسک بر عهده دارند. لیکن تنها رکن دفاعی سازمان در مقابله با ریسک ها نیستند. حسابرسان داخلی در آرایشی چند لایه دارای نقش مشخصی در این نظام...

چک لیست سند منشور حسابرسی داخلی

استانداردهاي 1000 و 1010 از مجموعه الزامات حسابرسي داخلي كه توسط انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ارائه شده است، مجموعه اي از مشخصات را براي سند منشور حسابرسي داخلي تعيين نموده است. تهيه اين سند براي واحدهاي حسابرسي...

مروری بر چارچوب کنترل های داخلی COSO

در سال 1985 به عنوان یک نهاد غیردولتی عمومی شکل گرفت. هدف اصلی این نهاد مشاوره و راهنمایی به کمیسیون ملی گزارشگری متقلبانه مالی و سایر سازمان های دولتی و خصوصی برای رویارویی با تقلب ها در گزارشگری مالی بوده است. این...