داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی

یکی از رویکردهای مطرح در حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) است. در این رویکرد حسابرسان، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد  را تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار می دهند تا براین اساس بتوانند کارایی و اثر بخشی عملیات سازمان را ارزیابی کنند. یکی از رویکردهایی که در حسابرسی مستمر مورد تاکید قرار می گیرد ایجاد داشبوردهای سازمانی برای مدیریت شاخص های کلیدی عملکرد است. داشبوردها، شاخص های کلیدی عملکردی سازمان را به صورت مستمر محاسبه نموده و  نمایش می دهند.

سيستم داشبورد بخشي از سيستم مديريت عملكرد سازماني است. اين سيستم در كنار ساير كاركردهاي سيستم مديريت عملكرد از جمله هوشمندي كسب و كار و كارت امتيازي در خدمت سنجش عملكرد سازمان‌ها در سطح سازماني و فراسازماني خواهند بود. سيستم داشبورد در واقع حركت‌ها و اقدامات مجموعه را به صورت مستمر كنترل كرده و انحرافات از اهداف پيش‌بيني شده را نشان مي‌دهد. براين اساس امكان اصلاح اقدامات و بازگشت به مسير اصلي در راستاي تحقق اهداف ميسر مي‌گردد.

در ادبيات داشبورد سازماني (Enterprise Dashboard) بيان شده است كه يك داشبورد سازماني بايد SMART باشد. اين واژه مخفف پنج ويژگي كليدي ذيل است:

 • سينرژيك: بايد توانايي ايجاد سينرژي اطلاعات در خصوص يك پديده از ابعاد مختلف را داشته باشد.
 • ناظر بر شاخص‌هاي كليدي عملكرد: بايد شاخص‌هاي كليدي عملكرد مورد نياز براي تصميم‌گيري در حوزه مورد نظر را نمايش دهد.
 • دقيق: اطلاعات ارائه شده توسط داشبورد بايد به اندازه كافي دقيق بوده تا بتوان به داشبورد اتكا نمود. داده‌هاي مورد استفاده در داشبورد بايد ارزيابي شده و اعتبار آنها تاييد شده باشد.
 • پاسخگو: بايد نسبت به آستانه‌ها و نرم‌هاي تعيين شده توسط كاربران حساس بوده و بتواند شرايط بحراني را در قالب پيام‌هايي به كاربران اعلام نمايد.
 • به موقع: اطلاعات داشبورد بايد تا حد امكان به زمان حال نزديك بوده تا بتواند مبناي تصميم‌گيري‌هاي اثربخش قرار گيرد. اطلاعات بايد بلادرنگ و در زمان مناسب ارائه شوند.

 

هم‌چنين قابليت‌هاي پيشرفته‌تري نيز براي سيستم‌هاي داشبورد سازماني در نظر گرفته شده است. چنين سيستم‌هايي بايد IMPACT بوده و مشخصات ذيل را داشته باشند:

 • تعاملي: سيستم بايد اين قابليت را براي كاربران فراهم نمايند كه بين داده‌ها كاوش نموده و ابعاد جديدي را كشف نمايند.
 • سرشار از داده‌هاي گذشته: سيستم بايد امكان دسترسي به داده‌ها و روند گذشته و مقادير سابق شاخص‌هاي كليدي عملكرد و مقايسه آنها را براي كاربران سيستم مهيا نمايد.
 • قابليت سفارشي‌سازي بالا: سيستم بايد براساس نيازمندي‌ها و جايگاه مديريتي هر فرد امكان دسترسي وي به داده‌هاي مورد نياز در قالب مناسب را داشته باشد.
 • تحليلي: سيستم بايد امكانات تجزيه و تحليل داده‌ها را در اختيار كاربران قرار دهد. كاربران بايد بتوانند با استفاده از سيستم از امكاناتي از جمله تحليل‌هاي شرطي استفاده كنند.
 • قابليت همكاري و كارگروهي: سيستم بايد كاربران را توانمند سازد تا آنها نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در خصوص مشاهدات و تحليل‌هاي شخصي ثبت نموده و اين موارد را با يكديگر به اشتراك گذارند.
 • قابليت رديابي: با استفاده از اين قابليت كاربران مي‌توانند روندهاي موجود در حوزه‌هاي مورد علاقه خود را پيگيري نمايند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top