حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -حسابرسی مبتنی بر فناوری

داشبورد سازمانی ابزاری برای حسابرسی مستمر عملیاتی

یکی از رویکردهای مطرح در حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) است. در این رویکرد حسابرسان، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد  را تعریف نموده و مورد ارزیابی قرار می دهند تا...

مرور یک تجربه، ارزیابی مستمر ریسک ها در صنعت نفت و گاز

پیچیدگی علمیات سازمان ها و ضرورت اطمینان بخشی مستمر در خصوص اثربخشی کنترل های داخلی باعث شده است تا روش های سنتی حسابرسی داخلی دیگر پاسخگوی نیازمندی های مدیران ارشد و هیات مدیره نباشد. ریسک ها به سرعت در حال تغییر هستند...