مدیریت ریسک

مروری بر مفهوم Risk Universe - آکادمی حسابرسی فناوری اطلاعات

مروری بر مفهوم Risk Universe

مروری بر مفهوم Risk Universe Risk universe یک مفهوم در حوزه مدیریت ریسک است که به مجموعه‌ای از تمام ریسک‌هایی اطلاق می‌شود که یک سازمان در طول فعالیت خود ممکن است با آنها مواجه شود. این مفهوم به عنوان یک ابزار مدیریتی برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌هایی که می‌تواند بر سازمان تأثیر بگذارد، استفاده […]

مروری بر مفهوم Risk Universe Read More »

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان یکی از وظایف حسابرسان داخلی ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان به صورت حداقل سالانه است تا از کارایی و اثربخشی این فرآیند اطمینان حاصل شود. چک لیست های مدیریت ریسک سازمان •در برنامه مدیریت ریسک، تعهد کافی از مدیریت سازمان برای تامین منابع مورد نیاز برای اجرای مدیریت

چک لیست ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک سازمان Read More »

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان در این مقاله میخواهیم چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان را با هم بررسی کنیم. پس اگر شما هم به دنبال این چک لیست ها میگردید با ما تا آحر این مقاله همراه باشید. ریسک های کسب و کار آیا سازمان قادر به شناسایی ریسک های بین المللی در

چک لیست ارزیابی مدیریت ریسک سازمان Read More »

فرایند مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

فرایند مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

براساس استاندارد ISO 31000  فرایند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی ناپذیر از نظام مديريتي سازمان بوده، در فرهنگ و  رويه هاي سازمان تعبیه شده و با فرآیندهای كسب و كار سازمان متناسب باشد. فرایند مدیریت ریسک باید جزئی جدایی ناپذیر از مدیریت و تصمیم گیری باشد و در ساختار، عملیات و فرآیندهای سازمان یکپارچه شود.

فرایند مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000 Read More »

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان

  تمامی سازمان ها باید استراتژی خود را تنظیم کرده و به طور دوره ای آن را بازنگری کنند، همیشه از فرصت های در حال تغییر برای ایجاد ارزش و چالش هایی که در پی دستیابی به آن ارزش بوجود می آیند آگاه باشند. برای انجام این کار، آنها به بهترین چارچوب ممکن برای بهینه

مزایای نظام مدیریت ریسک سازمان Read More »

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

شناسایی برخی از ریسک های کسب و کار آسان است. ما سیستم های اطفای حریق را در ساختمان ها قرار می دهیم و بیمه نامه خریداری می کنیم تا اموال سازمان را در برابر آتش سوزی محافظت کنیم. فروشگاه های خرده فروشی برای ردیاب مغازه ها و جلوگیری از سرقت ، ردیاب های مغناطیسی را

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار Read More »

کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک

تکنیک حالت شکست و تحلیل تاثیرات آن (Failure Mode and Effect Analysis) تکنیکی است که برای شناسایی شکست های احتمالی در یک سیستم، رویه، سرویس یا فرآیند به کار می رود. این تکنیک از دو بخش اصلی تحلیل شکست (Failure Mode) و تحلیل تاثیرات(Effect Analysis) تشکیل شده است. در بخش تحلیل شکست، احتمال بروز یک

کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک Read More »

تحليل رويدادهای محيطی در شناسایی ريسك ها

يكي از مراحل كليدي در تحليل ريسك براساس چارچوب COSO ERM شناسايي و تحليل رويدادهاي تاثيرگذار است. رويدادها در واقع منشا بروز ريسك ها هستند. رويدادهايي كه بر تحقق اهداف تاثير مثبت بر جاي گذارند فرصت و رويدادهايي كه در تحقق اهداف تاثير منفي به همراه داشته باشند ريسك هستند. از اين رو ريسك ها

تحليل رويدادهای محيطی در شناسایی ريسك ها Read More »

ریسک ذاتی در مقابل ریسک باقیمانده

در ادبیات مدیریت ریسک به صورت مستمر با عبارت هایی از جمله ریسک ذاتی و ریسک باقیمانده روبرو می شویم. ممکن است سوالی مطرح شود که هریک از این عبارات چه معنایی داشته و با یکدیگر چه تفاوتی دارند. ریسک ذاتی مقداری از ریسک است که به صورت طبیعی در محیط وجود داشته و تحقق

ریسک ذاتی در مقابل ریسک باقیمانده Read More »

نمودار استخوان ماهی به عنوان تکنیکی برای تحلیل ریسک

نخستین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک، شناسایی ریسک و سپس ارزیابی آن است. برای شناسایی دقیق ریسک ضروری است تا علل و عوامل بروز یک ریسک شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که ریسک ها در فضای تهی شکل نمی گیرند، عوامل متعددی می توانند در شکل گیری یک ریسک موثر واقع

نمودار استخوان ماهی به عنوان تکنیکی برای تحلیل ریسک Read More »

Scroll to Top