حسابرسی فناوری اطلاعات

دسته‌بندی -مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000

براساس استاندارد ISO 31000  فرایند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی ناپذیر از نظام مديريتي سازمان بوده، در فرهنگ و  رويه هاي سازمان تعبیه شده و با فرآیندهای كسب و كار سازمان متناسب باشد. فرایند مدیریت ریسک باید جزئی جدایی...

لیستی کاربردی از ریسک های کسب و کار

شناسایی برخی از ریسک های کسب و کار آسان است. ما سیستم های اطفای حریق را در ساختمان ها قرار می دهیم و بیمه نامه خریداری می کنیم تا اموال سازمان را در برابر آتش سوزی محافظت کنیم. فروشگاه های خرده فروشی برای ردیاب مغازه ها...

کاربرد تکنیک FMEA در تحلیل ریسک

تکنیک حالت شکست و تحلیل تاثیرات آن (Failure Mode and Effect Analysis) تکنیکی است که برای شناسایی شکست های احتمالی در یک سیستم، رویه، سرویس یا فرآیند به کار می رود. این تکنیک از دو بخش اصلی تحلیل شکست (Failure Mode) و...